Atmaksa un iespējamie sodi

Lietošanas procenti un atmaksas termiņš

Pirms kredīta ņemšanas uzmanīgi jāizlasa viss līgums, turklāt īpaša uzmanība jāpievērš summai un atmaksas noteikumiem, par ko būs vienošanās ar aizdevēju.

Kredīta atmaksas grafiks un termiņš ir norādīts līgumā, un tas ir precīzi jāievēro. Tāpat var tikt piedāvāta kredītlīnija bez atmaksas grafika, bet ar minimālo maksājumu vai iespēju izpildīt saistības vienā maksājumā. Dažkārt var šķist, ka par visu esi padomājis, tomēr jāņem vērā, ka situācija var mainīties negaidīti, jebkurā brīdī. Ja kredīta ņēmējs parādu neatmaksā noteiktajā laikā, kreditors var sākt piemērot soda sankcijas, kas katram aizdevējam ir atšķirīgas. Ja parāds netiek maksāts, kredītdevējs var uzsākt parādu piedziņu pats vai nodot lietu ārējai parādu piedziņai. Ja lieta tiek nodota ārējai piedziņai, tad papildus var piemērot maksu par piedziņas izdevumiem, kas nepārsniedz 17 EUR. Šie izdevumi, diemžēl, ir jāsedz patērētājam, turklāt tas ir daudz nepatīkamāk, nekā jau sākotnēji censties risināt problēmu, ja tāda radusies. Ja jūti, ka kredītu nevarēsi atmaksāt noteiktajā laikā un apjomā, sazinies ar aizdevēju! Tevi nenosodīs – tā vietā novērtēs Tavu vēlmi situāciju risināt!


Kredītu restrukturizācija

Ja esi kavējis kredīta atmaksas termiņu un saņēmis vēstuli no kredīta devēja vai parādu piedziņas uzņēmuma ar atgādinājumu par kredīta atmaksu, atceries – kredīta devējs un piedzinējs drīkst informēt parādnieku un veikt visas likumā noteiktās darbības, lai motivētu saistības labprātīgi atmaksāt.

21 dienas laikā kopš pirmā paziņojuma saņemšanas brīža Tev ir tiesības sniegt rakstveida iebildumu par parādu, tā apmēru un samaksas termiņu. Šajā laikā parāda piedzinējs nedrīkst veikt nekādas darbības, kas var radīt nelabvēlīgas sekas Tev, piemēram, iekļaut informāciju par Tevi parādvēstures datubāzē. Der zināt, ka šīs darbības ir atļautas tikai tad, ja maksājums nav veikts ilgāk par 60 dienām, un ir pagājusi 21 diena kopš parādu piedzinēja paziņojuma nosūtīšanas.

Jāuzsver gan, ka papildus informācijas iekļaušanai parādvēstures datubāzē, informācija par saistībām kā tādām tiek nodota Kredītinformācijas birojam jau neilgu brīdi pēc saistību uzņemšanās. Tas nozīmē, ka fakts par parādsaistību atmaksas kavēšanu sasniegs citus aizdevējus ļoti ātri – ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā.Vairāk par atbildīgu aizņemšanos uzzini šeit.

Par patērētāju tiesībām lasi šeit.