Nozares pakalpojumi

Patērētāju kreditēšanas uzņēmumi piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu, sākot ar distances kredītu un beidzot ar hipotekāro kredītu.*

Zemāk īsumā aprakstīts katrs no šiem aizdevumu veidiem, to būtiskākajām atšķirībām.

  1. Distances kredīts: līguma slēgšana un naudas piešķiršana notiek, izmantojot internetu, telekomunikācijas vai citu attālinātu saziņas līdzekli („īstermiņa aizdevums”).
  2. Līzings: ar transportlīdzekļa vai citas preces (izņemot nekustamo īpašumu) iegādi vai nomu saistīts aizdevums.
  3. Kredīts pret kustamas lietas ķīlu: naudas aizņemšanās pret ķīlu – garantiju aizdevuma atmaksai.
  4. Patēriņa kredīts: līguma slēgšana un naudas piešķiršana notiek abām pusēm tiekoties klātienē vai attālināti (piemēram, kredīti konkrētu preču un pakalpojumu iegādei, nomaksas kreditēšanas līgumi un cita veida kredīti).
  5. Hipotekārais kredīts: aizdevums nekustamā īpašuma iegādei vai kredīts, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.

Spied šeit un apskati kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus Latvijā!


*Pārskats par patērētāju (nebanku) kreditēšanas tirgus darbību 2021. gada 1. pusgadā.