Kredīta izmaksu aprēķināšana

Kredīta izmaksas līgumos patērētājam dienā ir izteiktas procentos. Tās nosakāmas, izdalot kredīta izmaksu summu ar kredīta līguma termiņu, kas izteikts dienās.

Piemērs: Ja kredīta līguma izmaksas patērētājam ir 2.10 EUR, un kredīta līgums tiek noslēgts uz 30 dienām, tad kredīta izmaksas patērētājam dienā ir 2.10/30=0.07 EUR.

Lai noteiktu procentos kredīta izmaksas dienā, jālieto šāda formula:

y = (x – z) / m / z

y – izmaksu pieaugums dienā

x –  kopējā kredīta summa, kas jāatmaksā

z – kredīta summa

m – termiņš (dienas)

Piemērs: Ja kredīta līguma izmaksas patērētājam ir 2.10 EUR, izsniegtā kredīta summa ir 100 EUR un kredīta līgums tiek noslēgts uz 30 dienām, tad kredīta procenti dienā ir (102.10 – 100)/30/100 = 0,07%.