Nozares regulējums

Kreditēšanas nozari regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums, kurā no 2016. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas. Līdz ar izmaiņām patērētāju kreditēšanā Tu zināsi maksimālo robežu kredīta cenai un nemaksāsi vairāk, kā noteikts likumā. Tāpat izmaiņas likumos veicinās vēl stingrāku maksātspējas izvērtējumu no kredītdevēju puses.

Patērētāja kreditēšanas līguma izmaksām jābūt samērīgām un atbilstošām godīgai darījumu praksei. Kredīta kopējās izmaksas patērētājam ir noteiktas normatīvajos aktos (Noteikumi par patērētāju kreditēšanu), un tajās ietilpst visas izmaksas, tai skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi saistībā ar kreditēšanas līgumu, par ko ir zināms arī kredīta devējam (izņemot zvērināta notāra izmaksas). Kredīta kopējās izmaksās iekļauta arī maksa par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu, tai skaitā apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums kredīta saņemšanai. *

Kredīta kopējo izmaksu noteikšanā patērētājam jāņem vērā visas izmaksas, kas:

  1. līguma noslēgšanas brīdī ir zināmas kredīta devējam;
  2. jāmaksā patērētājam, lai kredītu saņemtu vai lietotu;
  3. saistās ar jebkādiem papildu pakalpojumiem, kuri patērētājam ir obligāti kredīta saņemšanai.

Spied šeit un uzzini vairāk par kredīta kopējo izmaksu aprēķināšanu.

* Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 9. punkts.