Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir komisijas procenti?

Komisijas procenti ir maksa, ko kredītdevējs piemēro par pakalpojuma sniegšanu, ņemot vērā potenciālo risku un tirgus cenas.

Kas jādara, ja nevaru atdot aizdevumu?

Ja pienāk brīdis, kad Tu secini, ka aizdevumu laikā nevarēsi atdot, noteikti sazinies ar Klientu apkalpošanas daļu un vienojies par abpusēji pieņemamu risinājumu. Neslēpies no aizdevēja un neizvairies no saistību kārtošanas, pretējā gadījumā Tev radīsies papildu izmaksas. Lai nerastos šādas situācijas, rūpīgi seko līdzi saviem izdevumiem, lai varētu atdot kredītu noteiktajā laikā un apjomā.

Kā varu izvērtēt aizdevēju?

Aizdevēju skaits ir pietiekami apjomīgs, lai saprastu, ka, ja vēlies izmantot iespēju saņemt aizdevumu, visdrīzāk Tev pietiek ar vienu kvalitatīvu izvēli. Līdzīgi kā pakalpojumu sniedzēji dažādās sfērās, arī aizdevēji ne vienmēr sniegs pakalpojumu vienlīdz augstā un Tev pieņemamā kvalitātē. Pirms aizņemies, noteikti salīdzini procentu likmes un visus aizdevuma nosacījumus, kā arī, sazinoties ar Klientu apkalpošanas daļu, noskaidro par citām iespējamām izmaksām, kas saistītas ar īstermiņa aizdevumu. Saziņas gaitā, balstoties uz Klientu apkalpošanas daļas speciālistu prasmi komunicēt par Tev interesējošajiem jautājumiem, varēsi izvērtēt paša aizdevēja profesionalitāti, kā rezultātā saprast, vai vēlies aizņemties tieši tajā kompānijā, ar kura pārstāvi esi sazinājies, vai tomēr labprātāk turpināsi meklēt citu aizdevēju. Tāpat gadījumā, ja esi izlēmis aizņemties, noskaidro savu draugu un paziņu pieredzi ar konkrēto aizdevēju.Jāpiebilst, ka Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedru klienti var būt pārliecināti par uzņēmuma darbību saskaņā ar godīgas biznesa prakses un ētikas principiem, jo šie aizdevēji ievēro Klientu hartā noteiktās biedru saistības, kā arī Labās prakses standartu.

Kas ir gada procentu likme un kā to aprēķina?

Līgumā jābūt norādītai gada procentu likmei (GPL), kas tiek veidota pēc vienādiem kritērijiem visās finanšu iestādēs. Gada procentu likme ir līdzvērtīga visu to esošo vai turpmāko saistību (izņemto kredīta summu, atmaksu un izmaksu) pašreizējai vērtībai, par kurām ir vienojušies kreditors un patērētājs, un kas ir izteiktas gada procentos no patērētājam piešķirtās kredīta kopējās summas. GPL ietilpst kredīta kopējās izmaksas, tai skaitā izmaksas par procentu maksājumiem un citas ar kredītu saistītās summas, kas jāmaksā patērētājam.

GPL jāietver maksājumi, kas ir saistīti ar kreditēšanas līgumu un ir zināmi kredīta devējam (izņemot zvērināta notāra izmaksas). Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu:

  • komisijas maksas,
  • izmaksas par konta uzturēšanu, kuru izmanto maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai,
  • izmaksas par norēķinu līdzekli, kas izmantots maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai,
  • citas izmaksas sakarā ar maksājumu veikšanu, izņemot gadījumu, ja konta atvēršana ir brīvprātīga, un konta izmaksas ir skaidri un atsevišķi norādītas kreditēšanas līgumā vai jebkurā citā ar patērētāju noslēgtā līgumā,
  • apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums kredīta saņemšanai.

Lai aprēķinātu gada procentu likmi, nosaka kredīta kopējās izmaksas patērētājam. Aprēķinot kredīta kopējās izmaksas patērētājam, neņem vērā šādus maksājumus:

  • jebkurus maksājumus, ko patērētājs maksā par kreditēšanas līgumā noteikto patērētāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi;
  • maksājumus, izņemot pirkuma cenu, ko patērētājs maksā, iegādājoties preci vai pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek skaidrā naudā vai izmantojot kredītu.

GPL formula vēsturiski tika izstrādāta, lai salīdzinātu banku aizdevumus, kuru atdošanas termiņš ir ilgāks par gadu. Īstermiņa kredītiem šī formula nav pielāgota, kā rezultātā tā faktiski rada maldinošu priekšstatu un nav pilnvērtīgi izmantojama pakalpojumu salīdzināšanā. Jāielāgo viens – jo īsāks termiņš, jo mazāk maksāsi par aizdevumu, lai gan GPL šajā gadījumā palielināsies (jo mazāks termiņš un maksa, jo lielāks GPL).

Kāds ir pamatojums klienta datu apstrādei?

Datu apstrādes nepieciešamību nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums, un par to klients parasti tiek informēts līgumā ar kredītdevēju. Parakstot līgumu, Tu piekrīti, ka aizdevējs apstrādās (ievāks, uzglabās, reģistrēs, ievadīs, nodos, pārraidīs, atskaņos u. tml.) datus par Tevi (t. sk. vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, izejošos un ienākošos zvanus, kur dzirdama Tava balss). Kredītdevējs veic datu apstrādi, lai uzskaitītu klientus, piedāvātu un sniegtu savus pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā (problēmsituācijā) nodotu datus parādu piedziņai, informētu par atmaksas termiņu un citiem ar aizdevumu saistītiem jautājumiem.