4finance finanšu pratības mācību programma “Finanšu prasmes”

Finanšu pratība nav tikai teorētiskās zināšanas, tā ir arī izpratne par naudas vērtību un dažādiem ekonomiskiem procesiem, kā arī atbilstoša uzvedības modeļa attīstība, kas ļauj atrast līdzsvaru starp ieņēmumiem un izdevumiem, pieņemt pārdomātus un atbildīgus finanšu lēmumus, efektīvi sasniegt īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķus, identificēt un pārvaldīt finanšu riskus, tādējādi nodrošinot finanšu stabilitāti un labklājību. Taču finanšu pratība kā dzīves meistarības daļa ir nemitīgi jāpilnveido, pielāgojoties mūsdienu dinamiskās pasaules mainīgajiem apstākļiem.

Lai audzinātu finansiāli izglītotu topošo ekonomikas sistēmas dalībnieku paaudzi, kas spētu patstāvīgi pieņemt gudrus un tālredzīgus finanšu lēmumus, nebanku kreditēšanas tirgus līderis AS “4finance” sadarbībā par profesionālās tālākizglītības centru "Digitālo prasmju centrs” (MC “Alfa”) 2022. gadā ir uzsākuši mācību programmu 12. klašu skolēniem “Finanšu prasmes”.

Mācību programmas mērķis ir izveidot 12. klases skolēniem priekšstatu par naudas instrumentu būtību un to pielietošanas metodēm. Izstrādāt skolēnu vidū praktiskās iemaņas finanšu lēmumu pieņemšanā, lai uzsākot darba gaitas viņu rīcībā būtu gan pietiekamās zināšanas par ekonomiskiem procesiem, gan tehniskas prasmes zināšanu pielietošanai reālajā dzīvē.

Kursa saturs ir balstīts uz reāliem piemēriem no finanšu nozares ekspertu prakses, tirgū pieejamo finanšu instrumentu analīzi, praktiskiem uzdevumiem un visaptverošas teorētiskās bāzes, jo finanšu izglītības primārais mērķis un galvenais rezultativitātes radītājs ir spēja novērst nākotnes problēmas, nevis sniegt instrukciju to risināšanai.

Kursa ietvaros ietvaros, 18 akadēmisko stundu garumā kvalificētie speciālisti skolēnus iepazīstina ar:

  • kompetentās personīgā budžeta plānošanas pamatprincipiem,
  • finanšu informācijas meklēšanas un analīzes tehnoloģijām,
  • mūsdienu finanšu tirgus funkcionēšanas īpatnībām,
  • izdevīgu uzkrājumu un investīciju iespējām,
  • finanšu risku novērtēšanas un mazināšanas metodēm.

Mācību kurss “Finanšu prasmes” turpināsies Latvijas skolās arī 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī, lai jaunieši apgūtu nepieciešamās finanšu pratības zināšanas pirms potenciālajiem vasaras darbiem vai pilnvērtīgas integrācijas darba tirgū pēc vidusskolas absolvēšanas.

No pērna gada kursa dalībnieku pašu atsauksmēm var spriest, ka mūsdienu skolēni ir daudz progresīvāk un tālredzīgāk domājoši. Finanšu plānošana, ieņēmumu un izdevumu plūsmas kontrole viņiem šķiet noderīga kā absolūta pamata informācija, bet tas kas viņus patiesi interesē ir biznesa uzsākšanas un vadības finanšu aspekti. Viņi ir ļoti atvērti informācijai par StartUp kustību Latvijā un starptautiski, par biznesa eņģeļiem un inkubatoriem, par finansējuma avotiem, investīcijām un vērtspapīriem. Tāpat viņus ļoti interesē nodokļu sistēma un pienākumi, ko tā uzliek uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām, kā arī dažādi nodokļu atvieglojumi. Tāpēc arī mācību kursu “Finanšu prasmes” veidojam atbilstoši jauniešu interesēm, vajadzībām un lielākajiem šī brīža izaicinājumiem, lai apbruņotu viņus ar praktiskām iemaņām personīgo finanšu pārvaldē.