11/5/2018

4finance Akadēmija | lekcija par cilvēkresursu vadību

4finance Akadēmija | lekcija par cilvēkresursu vadību

Jauno mācību gadu 4finance Akadēmija sagaidīja ar vērtīgu un iedvesmojošu lekciju par jaunākajām tendencēm un aktualitātēm cilvēkresursu vadībā, par kurām pastāstīja AS 4finance Cilvēkresursu direktore Daiga Ērgle. Šoreiz 29. oktobrī notiekošo lekciju apmeklēja Latvijas Universitātes Industriālās inženierijas vadības programmas 1.kursa studenti.

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu, aktivizējās arī 4finance Akadēmijas mācībspēki. Šogad ar pirmo lekciju nāca klājā AS 4finance Cilvēkresursu direktore Daiga Ērgle, kuras ilggadēja darba pieredze šajā jomā veidojusies, strādājot tādās kompānijās, kā AirBaltic Corporation, Stockmann, Siemens, Gutta, AIMS International Latvia. Lekcijas laikā lektore iepazīstināja studentus ar mūsdienīgas personālvadības pamatprincipiem, kuri ietver potenciālo darbinieku piesaisti, individuālo attīstību, saliedēta komandas darba veicināšanu, lojalitātes stiprināšanu, darbinieku iesaistes paaugstināšanu, kā arī jaunāko personālvadības tehnoloģiju izmantošanu. Noslēgumā studentiem bija iespēja pielietot jauniegūtās zināšanas praktiskā uzdevuma izpildē.

Nav noslēpums, ka mūsdienu organizācijās galvenā vērtība ir kompetenti un iesaistīti darbinieki. Lai cik labas iekārtas vai procesus organizācija būtu ieviesusi, ir vajadzīgi cilvēki, kas ne tikai nodrošina darbību esošajā apjomā un kvalitātē, bet spēj arī saskatīt iespējas jaunu preču un pakalpojumu radīšanai, efektīvākai darbībai un virzienu, kurā attīstīties uzņēmumam, lai arī nākotnē organizācija būtu konkurētspējīga. Laiks, kad uzņēmums izvēlējās darbiniekus, ir palicis pagātnē. Tagad visbiežāk kompetents darbinieks izvēlas uzņēmumu, kurā strādāt, pavadīt daļu savas dzīves un just gandarījumu par sasniegto. Līdz ar to gadu gaitā būtiski mainījušies veidi, kā darba devējs atrod, uzrunā un izvērtē jaunus darbiniekus, un kā potenciālie darbinieki pozicionē sevi.

“21. gadsimtā jeb “Konceptuālajā laikmetā” izteikti aktuāls kļuvis “personīgā zīmola” jēdziens. Līdzīgi uzņēmumu un produktu centieniem mērķtiecīgi veidot konkrētas asociācijas sabiedrības priekšstatos par sevi, arī  ikviens darbinieks veido savu profesionālo identitāti, , kas ir viņa pieredzes, prasmju, attieksmes un kompetences kopums, tādējādi būvējot personīgo zīmolu . Personīgais zīmols veicina darbinieka atpazīstamību darba tirgū, pieprasījumu pēc viņa pakalpojumiem darba devēju vidū un, likumsakarīgi, arī viņa konkurētspēju,” stāsta Daiga Ērgle.

Jaunas tendences darbaspēka piesaistē diktē ekonomika un tehnoloģijas, kas arvien vairāk grauj klasisko priekšstatu par darbavietu, darba procesiem un darba vidi. Tehnoloģiju attīstība darbinieka fizisko atrašanās vietu un standartizētu darba laiku ir padarījusi par mazāk nozīmīgiem. Turklāt, pieredze rāda, ka darbinieka lojalitāti uzņēmumam veido nevis augsta darba alga bet papildus ieguvumi, ko spēj piedāvāt darba devējs. Piemēram, ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkots birojs, kurā rodams līdzsvars starp darbu, atpūtu un veselībai nepieciešamām fiziskām nodarbībām, darba vide, kurā līdzās atvērtā biroja zonai (open office) pastāv koncentrāciju veicinošas privātās un norobežotas darba vietas, kā arī motivācijas programmā paredzētas piemaksas, saliedēšanas pasākumi, apmaksātas darbinieku apmācības un citi bonusi.

“Runājot par personāla atlases tehnoloģijām, daudzi nozaru līderi jau ir sapratuši atlases procesa nozīmi un apzinājušies šī procesa nesakārtotības smagās sekas. Lai to risinātu, tiek izmantoti automatizēti atlases procesa rīki, kas lielā mērā atbrīvo atlases speciālistus no administratīva sloga, ļaujot viņiem koncentrēties uz būtisko – atrast īstos cilvēkus uzņēmumam. Arī 4finance izmanto jaunākās personāla atlases un testēšanas tehnoloģijas, kā arī ikdienā seko līdzi katra darbinieka izaugsmei un apmierinātībai ar darbu, lai panāktu pēc iespējas lielāku kolektīva produktivitāti. Galvenā atziņa, kas jāatceras topošajiem personāla atlases speciālistiem ir, ka darbinieks ir vienojošais ķēdes posms starp uzņēmuma vadību un klientu - laimīgs darbinieks nozīmē apmierinātus klientus!” skaidro AS 4finance Cilvēkresursu direktore.