3/31/2023

Finanšu jautājumi, kas obligāti jāuzdod potenciālam darba devējam

Finanšu jautājumi, kas obligāti jāuzdod potenciālam darba devējam

Meklējot jaunu darba vietu, ir jāņem vērā daudzi faktori, kas palīdzēs saprast, vai šis profesionālais izaicinājums atbilst tavām vajadzībām, vēlmēm un ekspektācijām. Jo ne tikai darba devējs pieņem lēmumu attiecībā uz tavas kandidatūras atbilstību vakancei, bet arī tu lemj par savas karjeras saistīšanu ar kādu konkrētu uzņēmumu. Pirms darba līguma parakstīšanas ir svarīgi skrupulozi izvērtēt uzņēmumu, sākot ar darba elastību līdz uzņēmuma iekšējai kultūrai un vērtībām, lai potenciālajā darba vietā tu justos droši un komfortabli. Tomēr, iespējams, viens no svarīgākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, ir finansiālie apsvērumi. Šajā rakstā apskatīsim galvenos finanšu jautājumus, kas obligāti ir jāuzdod potenciālajām darba devējam.

1. Kāds ir atalgojums un algas maksāšanas periods?

Kaut gan bruto darba alga “uz papīra” jeb atalgojums pirms nodokļu nomaksas sludinājumā var izskatīties visai iespaidīgi, ir svarīgi saprast cik liela būs neto alga “uz rokas” pēc nodokļu nomaksas. Neto algu aprēķina, no bruto algas atņemot sociālos nodokļus – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Latvijā ir progresīvā IIN nodokļa likme, jo lielāka alga, jo lielāka būs arī nodokļu likme – 20%, 23%, 31%. Savukārt VSAOI ir fiksēta vispārējā likme 34,09%, daļu no kuras jeb 10,50% valsts budžetā jāmaksā darba ņēmējam. Ja persona ir algots darbinieks, tad šo maksājumu automātiski veic darba devējs, bet, ja persona ir pašnodarbinātais, tad šo nodokļa maksājumu veic pati.

Latvijā pastāv divas pamata atalgojuma sistēmas - laika atalgojums un akorda atalgojums. Laika darba samaksas sistēma algu aprēķina atbilstoši nostrādātajam laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Savukārt akorda darba samaksas sistēmā atalgojums tiek aprēķināts atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts. Darba intervijas laikā obligāti ir jānoskaidro, pēc kāda principa tiks aprēķināta tava darba samaksa, lai saprastu ar kādu darba un atalgojuma apjomu tev bus jārēķinās katru mēnesi.

Algas izmaksas termiņi un nosacījumi var būt dažādi, piemēram, reizi nedēļā par nostrādātajām stundām; avanss mēneša vidū līdz 50% no algas un atlikusi algas daļa mēneša beigās; pilna alga par veselu mēnesi līdz konkrētajam nākama mēneša datumam u.tml. Termiņus un nosacījumus ir svarīgi zināt, lai pielāgotu “algas dienai” visus svarīgus maksājumus – komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksu, īres maksājumu, kredīta ikmēneša maksājumu un citus. 

2. Vai darba devējs maksā nodokļus par darbiniekiem?

Pirms darba līguma parakstīšanas ir obligāti jāpārliecinās, ka darba devējs par tevi maksās visus likumā paredzētus nodokļus pilnā apmērā, jo no tā nākotnē būs atkarīgs tavas pensijas apjoms. Tāpat, ka darba ņēmējam, arī darba devējam par saviem darbiniekiem ir jāmaksā VSAOI un IIN. VSAOI darba devēja likme sastāda 23,59%. Pārbaudīt maksājamos nodokļus un nomaksāto nodokļu apjomu var pieprasīt ar rakstisko iesniegumu VSAA.

3. Vai piedāvātais atalgojums ir konkurētspējīgs?

Uzņēmumi savu algas piedāvājumu konkurētspēju bieži pamato ar to, cik saviem darbiniekiem maksā konkurenti, tādējādi atspoguļojot vidējo atalgojumu nozarē vakancē minētajam amatam. Taču nevajag ticēt nevienam uz vārda – veic izpēti par algu diapazoniem savā reģionā, lai iegūtu labāku priekšstatu par to, cik vidēji pelna konkrētā nozarē strādājošie, un attiecīgi, kāda ir adekvāta cena par taviem profesionālajiem pakalpojumiem. Tādu informāciju var atrast gan Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ikgadējā Profesiju atalgojuma pārskatā, gan Oficiālās statistikas portālā, gan Algas.lv profesionālajā algu aptaujā.

4. Kādas papildu finansiālās priekšrocības piedāvā darba devējs?

Noteikti ir jānoskaidro vai potenciālajā darba vietā būs nodrošināts apmaksātais atvaļinājums un iespēja ņemt apmaksāto slimības lapu. Jo īpaši tas ir aktuāli cilvēkiem, kuriem ir bērni. Strādājošie vecāki arī var pieprasīt papildus brīvdienu par katru bērnu ģimenē – šī tiesība ir noteikta Darba likumā un paredz, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, – ne mazāk par vienu darba dienu.

Tāpat ir jānoskaidro vai darba devējs nodrošina arī kādas citas finansiālās priekšrocības, piemēram, apdrošināšanas polisi, dažāda veida piemaksu vai prēmiju sistēmu, labsajūtas uzlabošanas plānus (vaučerus sanatoriju apmeklējumam, fitnesa kluba abonements u.tml.) vai apmaksātus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus utt..

5. Kāda ir darba slodze, grafiks un stundas likme?

Ne katrā darba vietā ir aktuāls standarta grafiks – no 9:00 līdz 17:00, no pirmdienas līdz piektdienai. Pirms pieņemt darba piedāvājumu, pajautā potenciālajam darba devējam par gaidāmo regulāro darba stundu grafiku. Novērtē cik elastīgs tas ir un cik daudz “brīvas telpas” tas atstāj tavai privātai dzīvei un ikdienas sadzīves aktivitātēm. Nepieciešams arī uzzināt kāda ir uzņēmuma politika attiecībā uz virsstundām, darbu brīvdienās un svētku dienās un kāda samaksa par to pienākas. Kā arī, ja darbs ir saistīts ar ceļošanu un biežiem komandējumiem, jāsaprot kādā apjomā darba devējs sedz ceļošanas izmaksas un kas tajās ietilpst. 

Tie ir tikai daži no iespējamajiem jautājumiem, atbildes uz kuriem ir svarīgi zināt katram darba ņēmējam, lai pilnvērtīgi izprastu visas finanšu attiecību nianses ar potenciālo darba devēju pirms darba tiesisko attiecību dibināšanas.