12/15/2022

Izmanto savas tiesības: pabalsti ģimenēm ar bērniem

Izmanto savas tiesības: pabalsti ģimenēm ar bērniem

Straujās inflācijas kāpuma dēļ, ienākot veikalā, brīžiem ir sajūta, ka mēs dzīvojam kādā dārgā Francijas kūrortpilsētā, bet pārbaudot savu bankas kontu, ir vilšanās – nē, tomēr joprojām esam Latvijā. “Intrum” ikgadējā finanšu labklājības pētījuma rezultāti atklāj, ka 63% Latvijā dzīvojošo atzīst, ka viņu finansiālā situācija ir sliktāka nekā pirms gada. Turklāt algu līmenis izteikti atpaliek no inflācijas tempa, mudinot iedzīvotājus arvien biežāk izmantot iepriekš uzkrātos līdzekļus. Daudziem, kuri dzīvo no algas līdz algai un nespēj veikt uzkrājumus, nākas meklēt papildus finansējumu kreditēšanas iestādēs. Taču mēs iesakām vispirms izmantot savas pilsoņa tiesības un meklēt valsts atbalsta iespējas. Šajā rakstā apskatīsim, kāda veida pabalsti un atvieglojumi pienākas ģimenēm ar bērniem.

1. Maternitātes pabalsts

Kad ģimenē ienāk bērniņš, tas viennozīmīgi ir viens no skaistākajiem un laimīgākajiem dzīves mirkļiem, taču tas neizbēgami ir saistīts ar zināmiem izdevumiem.  Uz laiku topošā māmiņa zaudē iespēju strādāt un gūt ienākumus, tādēļ grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts viņai kompensē darbā negūtos ienākumus, piešķirot maternitātes pabalstu, lai māmiņa varētu parūpēties par pirmdzimto. 

Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku izmaksā sievietei, kura vismaz gadu pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma ir strādājusi, guvusi oficiālus ienākumus un kārtīgi maksājusi nodokļus. Taču pat ja 2 mēnešus pirms grūtniecības atvaļinājuma sieviete, jebkādu iemeslu dēļ, ir zaudējusi darbu vai pašnodarbinātā statusu, viņai joprojām pienākas maternitātes pabalsts.

Maternitātes pabalstu izmaksā divās daļās. Ja topošā māte, kā pienākas, līdz 12. grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē, pabalsta pirmo daļu izmaksā par grūtniecības atvaļinājuma pirmajām 70 dienām, lai sieviete varētu izbeigt darba gaitas jau septītā grūtniecības mēneša beigās un izbaudīt pelnīto atpūtu, gaidot bērna piedzimšanu. Pabalsta otro daļu par dzemdību atvaļinājuma nākamajām 70 kalendārajām dienām, izmaksā jau pēc bērna piedzimšanas.

Dienas vidējo maternitātes pabalstu aprēķina pēc formulas Vd = (A1+A2+…+A12) : D, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;
A1, A2 + A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa;
D – kalendāra dienu skaits.

Maternitātes pabalsta apmērs veido līdz 80% no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas gada laikā pirms pabalsta pieprasīšanas. Ja topošā māmiņa ir pašnodarbināta persona, lai saņemtu maternitātes pabalstu pilnā apmērā, viņai jāveic obligātās sociālās iemaksas pēc pilnās pašnodarbināt likmes – 31,07% no summas, kas nav mazāka par minimālo mēneša darba algu (500 eiro).

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no grūtniecības atvaļinājuma pirmās dienas ar rakstisku iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

2. Pabalsts par bērna piedzimšanu

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā vienam no vecākiem (Latvijas rezidentam) par katru bērnu, kuram ir piešķirts personas kods. Pabalstu piešķir arī aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Pabalsta apmērs ir 421,17 eiro par katru bērnu. Valsts pabalsts par bērna piedzimšanu jāpieprasa ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas vai aizbildnības nodibināšanas dienas ar rakstisko iesniegumu VSAA. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nepiešķir!

Papildus tam, pabalstus par bērna piedzimšanu izmaksā arī atsevišķi 31 Latvijas pilsētu pašvaldība. To apjomu katra pašvaldība nosaka pati, vadoties pēc pašvaldības budžeta. Tā, piemēram, Rīgā šī vienreizējā pabalsta apmērs ir 150 eiro, Ventspilī - 300 eiro, bet Jūrmalā - 500 eiro par katru piedzimušo bērnu. Ja vienās dzemdībās ir piedzimuši divi vai vairāk bērni, pabalsta apjoms palielinās atbilstoši katras pašvaldības normatīvajos aktos paredzētajam apjomam. Lai saņemtu pašvaldības pabalstu par bērna piedzimšanu, vienam vai abiem bērna vecākiem jābūt deklarētiem konkrētās pašvaldības teritorijā un ir jāuzraksta iesniegums pašvaldības atbildīgajā dienestā (labklājības pārvaldē, sociālajā dienestā vai citā).

3. Paternitātes pabalsts

Ne visi zina, ka arī jaunajiem tēviem ir tiesības saņemt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Darba ņēmējiem vai pašnodarbinātiem tēviem tas tiek piešķirts 10 darba dienu apmaksātā atvaļinājuma veidā, lai abi vecāki bez būtiskiem finansiāliem zaudējumiem varētu izbaudīt jaundzimušā pirmās dzīves nedēļas, pilnvērtīgi atbalstot viens otru. 

Paternitātes pabalstu var saņemt arī viens no vecākiem, kurš adoptējis bērnu vecumā līdz 18 gadiem un kuram darba devējs piešķīris 10 darba dienu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju.

Nosakot paternitātes pabalsta apmēru ņem vērā pieprasītājam aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. To aprēķina pēc tādas pašas formulas, kā maternitātes pabalstu, tādā pašā apjomā - līdz 80%.

Pabalsts ar rakstisku iesniegumu VSAA jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju. Šis atvaļinājums ir obligāti jāizmanto līdz bērna sešu mēnešu vecumam!

4. Vecāku pabalsts

Kad četri ar “astīti” maternitātes pabalsta mēneši ir aizvadīti, mātes ienākumu avots mainās uz vecāku pabalstu, ko dēvē arī par māmiņalgu, To izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona un to var saņemt līdz bērna viena vai pusotra gada vecumam.  Māte un tēvs paši var vienoties, kurš būs pabalsta saņēmējs. Tā kā pabalsta apmērs ir atkarīgs no pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, izdevīgāk, lai pabalsta ņēmējs ir tas no vecākiem, kura alga ir bijusi lielāka. 

Pabalsta apmērs ir atkarīgs arī no tā saņemšanas ilguma - ja ir izvēlēts pabalstu saņemt 19 mēnešu laikā, tad pabalsta apjoms būs 43,75% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ja 13 mēnešus, tad 60% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Tātad, ja izvēlētais termiņš būs 1,5 gads, tad kopējais pabalsta izmaksātais apjoms būs nedaudz lielāks, neskatoties uz to, ka ikmēneša izmaksas būs mazākas.

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, tik un tā var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu jau ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts. Pabalsts ar rakstisko iesniegumu VSAA ir jāpieprasa 6 mēnešu laikā no datuma, no kura vēlies sākt saņemt vecāku pabalstu. 

5. Ģimenes valsts pabalsts

Ģimenes valsts pabalsts ir universāls maksājums par katru bērnu, neatkarīgi no vecāku ienākumiem. To izmaksā regulāri, 1 reizi mēnesī par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam, kā arī par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

Kopš 2022. gada ģimenes valsts pabalsta apjoms bija ievērojami palielināts un, jo vairāk ģimenē ir bērnu, jo lielāks ir ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru:

  • par vienu bērnu – 25 eiro;
  • par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
  • par trīs bērniem – 225 eiro  (75 eiro par katru bērnu);
  • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

Turklāt, ja ģimenē ir bērns, kuram noteikta invaliditāte vai diagnoze “celiakija”, tad papildus piešķir un izmaksā piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta 106,72 eiro mēnesī, arī pēc ta, kad bērns ir sasniedzis  16 gadu vecumu, neatkarīgi no fakta - bērns mācās vai nē.

Pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas līdz 3 gadiem ar rakstisku iesniegumu VSAA.

6. Bērna kopšanas pabalsts

Bērna kopšanas pabalstu izmaksā vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu, faktiski kopj un audzina bērnu līdz divu gadu vecumam. 

Pabalsts ar rakstisku iesniegumu VSAA jāpieprasa 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas. 

Pabalsta apmērs:

  • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 EUR/mēn.;
  • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 EUR/mēn.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 EUR/mēn. par katru nākamo bērnu;
  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 EUR/mēn. par katru nākamo bērnu.

Ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti, kuram ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu fizisku un funkcionālu traucējumu dēļ, kopšanas pabalsta apmērs tādā gadījumā būs 313,43 EUR/mēn. Līdz ar šo pabalstu valsts piešķir arī augstāk pieminēto piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti – 106,72 eiro. Tādējādi ģimenēm sniegtais ikmēneša valsts atbalsts sasniedz jau 420,15 eiro.

7. Pabalsti un atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm

Neskatoties uz to, ka dzimstības radītāji Latvijā kopš 2016. gada saglabā dilstošu dinamiku, daudzbērnu ģimeņu skaits turpina augt, pērn sasniedzot 24 359. Lai iedrošinātu Latvijas ģimenes paplašināties un veicinātu dzimstību kopumā, valstī ir ļoti daudz atvieglojumu un pabalstu, kas paredzēti daudzbērnu ģimenēm. 

Mēs jau noskaidrojām, ka daudzbērnu ģimenēm ir lielāks ģimenes valsts pabalsts, bet papildus tam eksistē arī citi materiālie atvieglojumi, kas radīti, lai palīdzētu daudzbērnu ģimenēm mazināt finansiālo slogu. Daudzbērnu ģimenēm pienākas atbalsts norēķiniem par elektrību vienu reizi mēnesī 20 EUR apmērā, samazināts nekustamā īpašuma nodoklis – 50 % apmērā (bet ne vairāk kā 500 eiro), subsīdija pirmās iemaksas par nekustamo īpašumu samazināšanai 8 000 līdz 10 000 eiro, garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai 10 - 30% no aizdevuma pamatsummas (bet ne vairāk kā 30 000 eiro), un galu galā stipendija studentiem no daudzbērnu ģimenēm – 160 EUR mēnesī. 

Turklāt Latvijā eksistē valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm - Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte". Kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko var izmantot ar šo karti, tiek regulāri papildināts, to vidū ir degvielas uzpildes stacijas, grāmatnīcas un kancelejas preču veikali, kas palīdz ievērojami ietaupīt, komplektējot bērna skolas somu, daudzas kultūras un izklaides iestādes, kā arī Latvijas lielākie interešu izglītības un atpūtas centri.

Tāpat vairākas pašvaldības piedāvā papildu atbalstu gan finansiālo, gan dažādu priekšrocību veidā, piemēram, nosakot prioritāti pašvaldības bērnudārzu rindā. Daudzas pašvaldības daudzbērnu ģimenēm piešķir apmaksātas pusdienas skolā un bērnu dārzā, pabalstus, kas saistīti ar izglītības nodrošināšanu, sākoties mācību gadam, un citiem mērķiem. Daži no tiem ir regulāri, daži vienreizēji un var sasniegt līdz pat 100 EUR. Tāpēc obligāti izmanto savas tiesības un interesējies par visiem iespējamiem atbalsta veidiem VSAA vai savas pašvaldības sociālajā dienestā!