10/6/2024

Kā kredītinformācijas pārvaldība spēj pasargāt no krāpniecības?

Kā kredītinformācijas pārvaldība spēj pasargāt no krāpniecības?

Vairāku informācijas avotu apvienošana vienuviet vienkāršo kredītinformācijas apriti. Izmantojot piedāvātās autentifikācijas iespējas, iedzīvotājam vai uzņēmumam tiek nodrošināta pieeja datiem par kredītsaistībām. Viens no uzņēmumiem, kas, apvienojot nozīmīgākos informācijas avotus, attīsta un pilnveido kredītinformācijas vidi, ir uzņēmums AS “CREFO Birojs”. Tas ir veidots kā neatkarīgs kredītinformācijas pakalpojumu nodrošinātājs, iesaistot tos Latvijas tirgus dalībniekus, kuriem aktuālajai kredītinformācijai ir būtiska nozīme ikdienas kredītrisku vadības procesos un kredītlēmumu pieņemšanā. 

Kredītinformācijas apmaiņas platforma ir veidota atbilstoši Kredītinformācijas biroju likumā noteiktajām prasībām, un tās dalībnieki ir dažādu nozaru uzņēmumi. Balstoties uz racionālu pieeju kredītinformācijas saturam un atspoguļojumam, “CREFO Birojs” piedāvā pakalpojumus, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt ikdienas kredītriskus. Pateicoties piekļuvei svarīgākajai finanšu informācijai un izstrādātājam uzticamam kredītspējas vērtējumam, kreditori spēj izvērtēt esoša vai potenciāla klienta kredītspēju.

Savukārt iedzīvotājiem šī platforma kalpo par iespēju iegūt sistēmā apkopoto informāciju par savām neizpildītajām finanšu saistībām, aktuālajiem maksātnespējas procesiem, kā arī datus par “CREFO Biroja” lietotāju pieprasījumiem. Pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas. Pasūtot ziņas no kredītinformācijas biroja pa pastu, tiek piemērota maksa saskaņā ar VAS “Latvijas pasts” pakalpojumu tarifiem.

“CREFO Birojs” saņem datus no licencētiem kredītdēvējiem,banku sektora un lielākajiem telekomunikāciju un komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Bezmaksasizziņā ir pieejama sekojoša informācija:

- Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;

- Aktuālo saistību kopējais skaits;

- Kopējais saistību atmaksājamais atlikums;

- Kopējais aktuālo parādu atmaksājamais atlikums;

- Maksimālais kavējums, kāds ir izveidojies saistību atmaksas gaitā;

- Visu Jūsu aktuālo un vēsturisko saistību un parādu detalizācija, t. sk.,saistību izsniedzēji.

 

Savukārt saistību monitoringa pakalpojums palīdzēs sekot līdzi savu saistību stāvokļa izmaiņām. Atšķirībā no standarta izziņas šis pakalpojums ir par papildu maksu, bet ļaus saņemt norādītajā e-pastā paziņojumus par sekojošu izmaiņu faktu Jūsu izziņā:

- Ja izziņā pievienota informācija par jaunu saistību līgumu;

- Ja izziņā pievienota informācija par jaunu parādu;

- Atgādinājums par esošu parādu, ja kavējums ir sasniedzis 30 dienas.

Tādejādi, izmantojot kredītinformācijas apmaiņas platformas pakalpojumus, ir iespējams gan iegūt pilnvērtīgu ainu par kredītsaistībām un nepieļaut maksājumu kavējumu, gan mazināt ar kredītu saņemšanu saistītos riskus. Laicīgi pamanot informāciju par jaunām saistībām vai parādiem, Jūs varat arī pasargāt sevi no krāpniecības gadījumiem, kad bez jūsu piekrišanas ļaunprātīgi tiktu izmantoti Jūsu personīgie dati kredīta saņemšanai.

Vairāk informācijas http://www.crefobirojs.lv/