10/5/2022

Kas ir EURIBOR un kāpēc Tev tas ir jāzina?

Kas ir EURIBOR un kāpēc Tev tas ir jāzina?

Latvijā vairāk nekā 700 000 cilvēku ir spēkā esošas kredītsaistības, kuru skaits ir 1,5 miljoni, bet kopējais faktiskais apjoms pārsniedz 20 miljardus eiro. Tas nozīmē, ka katram no šiem kredītņēmējiem vidēji ir viens līdz divi aktīvi kreditēšanas līgumi – hipotekārie aizdevumi, līzingi, patēriņa kredīti, kredītkartes u.c. Taču ne visi zina, ka kredīta cenu jeb procentu maksājumu apmēru tieši ietekmē EURIBOR likmes. Pēc vairāku gadu uzturēšanās zem nulles atzīmes, šogad EURIBOR likmes ir ievērojami pieaugušas un atkal kļuvušas pozitīvas globālās inflācijas dēļ. Tāpēc visus kredītņēmējus sagaida lielas pārmaiņas – ikmēneša procentu maksājumu palielinājums visām spēkā esošajām parādsaistībām. Par to, kas ir EURIBOR un kā tas ietekmēs tavu kredītu, lasi rakstā.

Kas ir EURIBOR?

Euribor ir saīsinājums no Euro Interbank Offered Rate. Tā ir vidējā procentu likme, ar kādu Eiropas bankas aizņemas līdzekļus cita no citas Eiropas Savienības valstu starpbanku tirgū.  Faktiski Euribor ir pirkuma cena, kas bankai jāmaksā par īstermiņa aizdevumu, tāpēc to bieži dēvē par "naudas cenu”. Bankas izmanto šos līdzekļus, lai izsniegtu aizdevumus citām personām un šajā gadījumā EURIBOR ir daļa no kopējās procentu likmes (jeb mainīgā % likmes daļa) virknei aizdevumu, ko kredītiestādes izsniedz iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

EURIBOR tika ieviesta līdz ar eiro valūtas ieviešanu 1999. gadā un tās indekss mainās katru dienu. EURIBOR indeksam ir 5 dažādas likmes, katra no tām attiecas uz noteiktu aizdevuma termiņu – 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēneši. 

Euribor likmes tiek uzskatītas par svarīgāko atsauces rādītāju Eiropas naudas tirgū, jo atbilstoši to vērtībai tiek noteiktas visu veidu kreditēšanas produktu procentu likmes, kā arī tās tieši ietekmē banku klientu veiktos ieguldījumus un uzkrājumus. Tieši tāpēc investori, uzņēmēji, kā arī privātpersonas intensīvi seko līdzi Euribor likmju izmaiņām.

Kā tiek aprēķināts Euribor?

Euribor aprēķina Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI, European Money Markets Institute), izmantojot procentu likmes, ko tas katru dienu pieprasa no nozīmīgākajām eiro zonas bankām. Aprēķinot likmi, netiek ņemti vērā 15% no augtākām un zemākām likmēm, no visām pārējām tiek aprēķināts vidējais aritmētiskais un rezultāts tiek noapaļots līdz 3 cipariem aiz komata. EURIBOR indekss tiek noteikts katru dienu plkst. 11:00 pēc Centrāleiropas laika un publicēts EMMI mājas lapā

Kā EURIBOR ietekmē kredītsaistības?

Tas, cik tev katru mēnesi ir jāmaksā par paņemto kredītu, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, viens no kuriem ir EURIBOR likme. Kopumā kredīta ikmēneša maksājuma summu veido aizdevuma pamatsumma, kas sadalīta uz attiecīgo periodu, kā arī kredīta procentu likme. Kredīta procentu likmi veido nemainīgā un mainīgā daļa. Ja nemainīgā daļa tiek noteikta līguma slēgšanas brīdī un ir spēkā visu līguma darbības laiku, tad mainīgo daļu veido īstermiņa procentu likme jeb EURIBOR, kuras apmēru ietekmē Eiropas Centrālā banka (ECB). Paaugstinoties EURIBOR likmei, palielinās arī ikmēneša maksājuma apmērs un otrādi.

Nu jau teju 11 gadus EURIBOR likmes ir bijušas negatīvas. Negatīva Euribor likme būtībā nozīmē, ka, veicot procentu maksājumus, aizņēmējiem jāmaksā tikai individuāli noteiktā procentu likme, kas veido tās nemainīgo daļu. Tomēr, tā kā Euribor likme pašlaik ir pozitīva, lielākajai daļai aizņēmēju nākamās procentu likmes korekcijas laikā būs jārēķinās ar ikmēneša procentu maksājuma palielinājumu. Piemēram, ja hipotekārais kredīts ir 22 000 EUR uz 10 gadiem ar bankas pievienoto likmi 2% + 12 mēnešu mainīgā EURIBOR (kurš pirms 12 mēnešiem bija negatīvs), ikmēneša maksājums ir aptuveni 220 EUR. Septembrī 12 mēnešu mainīgā EURIBOR likme jau ir sasniegusi 2,5%, tātad kredīta ikmēneša maksājums pieaugs līdz 265 EUR jeb par 20%.

Tas, kad var gaidīt procentu maksājumu sadārdzinājumu, ir atkarīgs no tā, kāda EURIBOR termiņa likme bija ņemta par pamatu tavam aizdevumam. Piemēram, visbiežāk kā etalons hipotekārajiem kredītiem tiek izmantots 12 mēnešu Euribor vidējais mēneša rādītājs, bet par “atskaites punktu” visbiežāk ņem kreditēšanas līguma noslēgšanas datumu. Tā kā bāzes procentu likme tiek mainīta atbilstoši izvēlētajam EURIBOR likmes termiņam – katrus 3, 6 vai 12 mēnešus – daļai kredītņēmēju likme  jau ir palielinājusies vai paaugstināsies šogad, bet citiem – tikai nākamgad.

Kāpēc EURIBOR likmes mainās?

Lai ierobežotu rekordaugsto inflāciju eirozonā un mazinātu ilgstoši augstas inflācijas riskus ekonomikai, Eiropas Centrālā banka mazina savu atbalstu ekonomikai. Viens no atbalsta mazināšanas instrumentiem ir ECB pārziņā esošo procentu likmju paaugstināšana. Pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma ECB šī gada 21. jūlijā paaugstināja visas savas procentu likmes par 0.5%, iezīmējot beigas ieilgušajam negatīvo EURIBOR likmju periodam. Eksperti lēš, ka EURIBOR likmes turpinās augt.

ECB uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Ja cenas valsts tautsaimniecībā aug pārāk strauji, t.i., ja inflācijas līmenis ir pārāk augsts, procentu likmju paaugstināšana palīdz vidējā termiņā pazemināt inflāciju līdz noteiktajam 2% mērķim. Inflācija virs 2% rozežas nav pieļaujama, jo ilgtermiņā tā sekmēs neatgriezeniskas izmaiņas valsts ekonomikā, rezultātā zaudējot kontroli pār visu finanšu sistēmu. 

Brīdī, kad ECB paaugstina galvenās procentu likmes, bankām aizņemšanās starpbanku tirgū kļūst dārgāka, kas veicina procentu likmju paaugstināšanos arī lokāli, līdz ar ko kreditēšanas pakalpojumi uzņēmējiem un privātpersonām kļūst mazāk pieejami. Pieprasījums pēc kredītiem mazinās, iedzīvotāji un uzņēmēji izvēlas vairāk veikt uzkrājumus vai meklēt citus bezprocentu finansējuma avotus, kas sekmē inflācijas līmeņa pakāpenisku mazināšanos. Zemāka inflācija savukārt nozīmē mērenas darbinieku darba samaksas prasības, uzņēmumi spēj saglabāt stabilas cenas, tādējādi tiek novērsta tā saucamā cenu un darba samaksas spirāle.

Kas ir jādara, ja rodas grūtības ar kredīta atmaksu?

Pieņemot lēmumu par kredīta izsniegšanu gan bankas, gan nebanku aizdevēji izvērtē klientu spēju turpināt maksāt kredītu arī situācijās, kad mainās klientu ienākumu līmenis vai  paaugstinās procentu likmes. Tāpēc kredītdevēju nerakstīts likums ir nepieļaut, ka klienta kredītsaistības veido vairāk par 40% no viņa paša vai ģimenes kopējiem ienākumiem, ko viņi arī veiksmīgi spēj kontrolēt, gūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un kredītinformācijas birojiem. 

Taču gadījumā, ja augošas procentu likmes rada grūtības veikt aizdevuma ikmēneša maksājumus, obligāti ir jāsazinās ar savu kredītdevēju un jāizrunā iespējas atvieglot kredīta maksājumus. Piemēram, 4finance saviem klientiem piedāvā iespēju pārcelt maksājuma datumu par 30 dienām, restrukturizēt atmaksas grafiku vai pagarināt atmaksas termiņu. Protams, ka katra situācija tiks izvērtēta individuāli, un tiks meklēts klientam piemērotākais risinājums.