3/21/2024

Faktori, kas var sekmēt tava kredīta pieteikuma noraidīšanu

Faktori, kas var sekmēt tava kredīta pieteikuma noraidīšanu

Ekonomikas satricinājumi, ko Latvija ir piedzīvojusi pēdējo gadu laikā sekmējuši to, ka kreditēšanas aktivitāte attiecībā pret tautsaimniecības apjomu valstī ir būtiski sarukusi. Vēl 2011. gadā izsniegto kredītu atlikums bija tuvu 90% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet 2023. gada 2. ceturksnī tas veidoja tikai 27.1%. Kreditēšanas iestādes gan banku, gan arī nebanku sektorā bijušas spiestas pastiprināt jau tā samērā stingros kreditēšanas nosacījumus, lai mazinātu finanšu riskus, ko kredītdevējiem un aizņēmējiem rada nestabili ekonomiskie apstākļi. Līdz ar to arvien biežāk patērētāju kredīta pieteikumi tiek noraidīti. Šajā rakstā apskatīsim biežākos aizdevuma atteikuma iemeslus, lai tev būtu iespēja labāk sagatavoties un mazināt risku saņemt noraidošo atbildi no kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja.

Negatīva kredītvēsture un zems kredītreitings

Kredītvēsture ir personas finansiālo aktivitāšu apkopojums, kurā parādās informācija par agrākām un esošām kredītsaistībām, tai skaitā gan izpildītajām, gan aktīvajām, gan kavētajām. Uz kredītvēstures pamata tiek aprēķināts personas kredītreitings jeb maksātspējas novērtējums, kas uzskatāmi atspoguļo klienta finansiālo disciplīnu. Abi šie rādītāji palīdz kreditoriem noteikt klienta spēju un gatavību laikā nokārtot finansiālās saistības.

Saņemot augstāku kredītreitingu, aizdevuma noformēšanas brīdī, klientam tiks piemērota zemāka procentu likme vai komisijas maksa, lielāks kredītlimits un arī vispārīgie līguma nosacījumi, visticamāk, būs pretimnākoši.

Kaut gan sava kredītreitinga radītāju nekur apskatīt vai pieprasīt un saņemt izziņas veidā nevar, jo kredītreitings tiek aprēķināts pēc īpašas metodes un formulas, kura katrai finanšu iestādei ir individuāla. Tomēr informācija par fizisko un juridisko personu kredītvēsturi, ir daudz brīvāk pieejama. Bezmaksas izziņu par savu kredītvēsturi var saņemt no Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Kredītu informācijas biroja (KIB), izmantojot rīku MANAKREDITVESTURE.LV vai no "CREFO BIROJS" datu bāzes.

Lai uzlabotu savu kredītvēsturi ir nepieciešams laicīgi veikt aktīvu parādsaistību atmaksu, samazinot to kopējo apjomu, neaizrauties ar kredītkaršu izmantošanu, iespēju robežās neaizņemties no dažādām kredītiestādēm vienlaicīgi un rūpēties par stabilu un pietiekamu oficiālo ienākumu apjomu.

Tomēr laba kredītvēsture arī negarantē viennozīmīgu piekrišanu kredīta piešķiršanai, jo aizdevējs var ņemt vērā arī citus aspektus, piemēram, algas apjomu, klienta vecumu, apgādājamo skaitu u.c. Situācijās, kad ar paša kredītvēsturi nav gana, lai iegūtu vēlamu kredīta summu un pietiekami zemu aizdevuma procentu likmi, daļa kreditoru piedāvā piesaistīt galvotāju vai izmantot ķīlu.

Nepietiekams ienākumu līmenis

Pirms pieņemt lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, kreditoram ir jāpārliecinās, ka aizņēmējs ir spējīgs atmaksāt aizdevumus, līdz ar to, stabilais ienākumu avots ir būtisks kritērijs. Turklāt, vērtējot tavu maksātspēju, svarīgi, lai tu spētu veiksmīgi atmaksāt summu ne tikai pirmajā, bet arī visos nākamajos mēnešos, nodrošinot, ka piešķirtais aizdevums tiek atdots laicīgi un pilnā apmērā. Esi gatavs, ka aizdevējs rūpīgi pārbaudīs tevis norādīto informāciju par ienākumiem un to avotiem,  pieprasot izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), lai pārliecinātos, ka dati ir precīzi un uzticami. No kredītdevēja puses objektīvi novērtēt kredīta atmaksas iespēju var tikai, ņemot vērā saprotamus un dokumentāli apliecināmus ienākumus. Tas palīdz novērst krāpšanu un noteikt, vai aizņēmējs ir pietiekami finansiāli nodrošināts, lai būtu tiesīgs saņemt aizdevumu. Tādēļ aplokšņu alga vai citi neoficiālie un nedeklarētie ienākumi var kļūt par šķērsli aizdevuma saņemšanai.

Periods, par kādu tiek vērtēti aizņēmēja ienākumi, parasti ir seši mēneši, taču atsevišķos gadījumos, kad, piemēram, ienākumi ir svārstīgi, ienākumus var vērtēt par ilgāku laika posmu.

Turklāt pieprasītajai aizdevuma summai ir jābūt samērīgai ar tavu ienākumu un izdevumu proporciju. Ienākumu un izdevumu bilancei jābūt tādai, lai visiem kredītmaksājumiem kopā varētu novirzīt aptuveni 30%. Tāpēc, ja tev jau ir citas aktīvas parādsaistības, un jaunā aizdevuma apjoms varētu neiekļauties minēto 30% robežās, tavs kredīta pieteikums var tikt noraidīts. Tāpat gadījumā, ja aizdevuma pieteikumā norādīji pārāk lielu kredīta summu vai pārāk īsu atmaksas termiņu, kas kredītdevēja izpratnē var pakļaut tevi, kā klientu, būtiskam finanšu riskam, pastāv liela varbūtība, ka aizdevums tiks atteikts.

Pārliecinies, ka esi pievienojis visus atbilstošos dokumentus, kas apstiprina pieteikuma veidlapā sniegto informāciju, piemēram, bankas izrakstus, maksājumu veidlapas un nodokļu deklarācijas. Ja neesi sniedzis visu nepieciešamo informāciju, aizdevējs, iespējams, nevarēs pārliecināties par tavu atbilstību aizdevumam un noraidīs pieprasījumu.

Izvērtējot spēju atmaksāt ilgtermiņa kredītu, piesardzības nevar būt par daudz. Cilvēks aizņemas naudu, bet jāatdod būs savējā, tāpēc aizņemšanās gadījumā, riskus uzņemas abas puses. Un tieši tāpēc ilgtermiņa maksātspējas novērtēšanai ir kritiska nozīme – gan tiem, kas naudu aizdod, gan tiem, kas naudu aizņemas.

Neatbilstošs vecums

Dažkārt aizdevuma piešķiršanu var atteikt, ja personas vecums neatbilst kredītiestādes uzstādījumiem. Vērojot tendences kreditēšanas tirgū Eiropā, secināms, ka liela daļa kredītiestāžu, lai iespējami izvairītos no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties, ja klients pilnībā vai daļēji neizpilda savas kredītsaistības ilgākā termiņā, nosaka vecuma limitu kreditēšanas pakalpojumiem, jo vecumu saskata kā būtisku riska faktoru. Nereti vecuma ierobežojumi ir balstīti uz pieņēmumiem un stereotipiem. Piemēram, ka vēlme saņemt kredītu agrīnā jaunībā signalizē par pieredzes un meistarības trūkumu savu personīgo finanšu pārvaldībā. Savukārt, pieteikšanās kredītam pensijas vecumā - par pārāk lielu finansiālo slogu, ko rāda veselības aprūpes izdevumi, komunālie maksājumi un citi izdevumi, kurus nav iespējams segt vien no pensijas.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai, saņemt kreditēšanas pakalpojumus ir tiesīgas personas no 18 gadu vecuma. Savukārt lielākoties kreditēšanas iestāžu ierastā prakse ir pārliecināties, lai fiziskās personas kredīts būtu atmaksāts līdz 75 gadu vecumam. Vecuma slieksnim ir ievērojama nozīme ilgtermiņa kredītu veidiem, piemēram, hipotekārajiem aizdevumiem uz 20+ gadiem, jo, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju vidējo mūža ilgumu, pastāv liels risks, ka piešķirot tādu aizdevumu cilvēkam 60+ gados, kredītdevējs nespēs atgūt daļu no aizdevuma. Atsevišķās situācijās personas vecums var būt viens no faktoriem, kas tiek ņemts vērā vērtējot, vai personai var piešķirt kredītu. Taču tas nevar kalpot par vienīgo vai galveno kritēriju, balstoties uz kuru, kredītdevējs automātiski atsaka personai tiesības saņemt kredītpakalpojumus, papildus neveicot komplekso klienta maksātspējas analīzi.

Aizdomīga finanšu aktivitāte

Vēl viens kritērijs, kuram pievērš uzmanību kredītdevējs ir iepriekšējo un esošo parādsaistību atmaksas disciplīna. Iespējams, dažu dienu kavējums ikmēneša kredītmaksājumam šķiet maznozīmīgs, tomēr šāda aizmāršība nākotnē var ietekmēt kredītdevēja lēmumu par cita aizdevuma izsniegšanu. Jāpiemin, ka atsevišķos gadījumos svarīgu lomu var spēlēt arī citu regulāru maksājumu laicīga veikšana - komunālo pakalpojumu, elektrības, interneta un televīzijas rēķinu apmaksa utt.

Ja pie konkrēta kredītdevēja vēlies noformēt aizdevumu atkārtoti, noteikti tiks ņemta vērā iepriekšējās sadarbības pieredze - vai esi bijis disciplinēts un atbildīgs klients, vai tieši pretēji - regulāri kavēji maksājumus un ignorēji aizdevēja atgādinošos ziņojumus.

Aizdomas var izraisīt arī tavi maksātāja dati. Iespējams, Tev nav Latvijā reģistrēts tālruņa numurs vai neesi atvēris kontu kādā no Latvijas bankām, kā arī nav pastāvīgas adreses Latvijā. Tādā gadījumā, aizdevuma pieteikums var tikt noraidīts, jo finanšu darījumu veikšanai ar nerezidentiem ir cita specifika un ar to nodarbojas ne visi kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji.